Sơn màu Alkyd Đông Nam

Sơn màu Alkyd Đông Nam là loại sơn 1 thành phần khô tự nhiên gốc alkyd. Sản phẩm này có bề mặt hoàn thiện bán bóng. Dùng như là lớp phủ cuối trong môi trường khí quyển.

Mục đích sử dụng

– Đề nghị dùng làm lớp phủ ngoài hoàn thiện và cho mục đích sơn dậm vá.

– Hàng hải: Đề nghị sử dụng cho buồng máy, mạn khô và cấu trúc thượng tầng.

– Công nghiệp: Thích hợp cho nhiều loại kết cấu công nghiệp.

Màu sắc

– Theo bảng màu và hệ thống pha sơn