BẢNG MÀU SƠN KẼM ĐÔNG NAM Á

Bảng màu dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo, màu sắc gần giống với màu sắc thực tế trong kỹ thuật hiển thị cho phép

Sơn chống hà đông nam á

SƠN NGƯ NGHIỆP

Sơn Đông Nam Á đa dạng sắc màu

SƠN DÂN DỤNG

Sơn công nghiệp Đông Nam Á

SƠN CÔNG NGHIỆP