Sơn chống hà phổ thông CH406

Mục đích sử dụng

– Cho phần đáy tàu dưới mực nước:

+ Đối với bề mặt tàu vỏ gỗ: Sử dụng trực tiếp.

+ Đối với tàu vỏ thép: Sử dụng trên bề mặt sơn chống rỉ.

Màu sắc: Đỏ nâu (Red brown)

Quy cách đóng gói

– Sơn chống hà CH 406 được đóng gói trong thùng thiếc.

– Thể tích: 18 lít ; 4.375 lít ; 3.125 lít; 0.6 lít.